Laatste actie Grad en Mien Poels Leunen december 2001 Mevrouw, mijnheer, Na u 38 jaar, waarvan de eerste 15 jaar in loondienst en daarna zelfstandig, te hebben be zocht met mijn Rijdende Winkel, ga ik mijn bedrijf beëindigen en samen met mijn vrouw van onze rust genieten. Het zoeken van een opvolger heeft tot nu toe nog geen resultaat opgeleverd, maar mijn orga nisatie blijft zoeken naar een kandidaat. Mocht dit lukken dan ontvangt u te zijner tijd bericht. Donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29 december a,s. Verkrijgbaar een pakket levensmiddelen t.w.v. f 50,™- voor f 30,— (op op) Graag willen mijn vrouw en ik u bedanken voor de prettige manier van zaken doen en het door u in ons gestelde vertrouwen in de afgelopen 38 jaar. Tevens willen wij u en uw gezinsleden een voorspoedig 2002 en alle goeds voor de verdere toekomst toewensen. Met vriendelijke groet, Leunen

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 12