voor Caistenuray Redactieadres: Castelostraat 11 Inleveren kopij vóór dinsdag 13.00 uur S 5790"/ 0 Fax 579069 nr. 51 19 december 2001 e-rnail: deschanscastenray@hetnet.nl Zaterdag 22 Dec, 19.00 uur: Nella Classens-Janssen en Geert Classens. Jaardienst Grada Buddiger-Classens. Maand*.g 24 Dec. 19.00 uur: fZ: 'LM jF'-— ■X Kerstviering met zang van het Dames en Herenkoor. Jrd. Anna Willemssen-van Roosmalen en Leo Willemssen. Overleden Fam. Luykx-Maes. Overleden ouders Maes-Baeten en zoon Martien. Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Overleden ouders van Kuyck-Ver rijdt en kinderen. Dinsdag 25 Dec. 11.00 uur: GEZINSVIERING KERSTMIS Zaterdag 29 Dec. 19.00 uur: Sef Duijkers (namens de buurt) Zeswekendienst Dora Duijkers-Klaassen. Jan Rambags. Maandag 31 Dec. 19.00 uur: Dienst uit dankbaarheid voor het jaar 2001. Misdienaars; Zaterdag 22 Dec. Laura-Bram-Karlijn. Maandag 24 Dec. Marlou-Eveïien-Bart Dinsdag 25 Dec. 11.00 uur: Bram-Sjors-Mitchell. Zaterdag 29 Dec. Ilse-Astrid-Josje. Maandag 31 Dec. Karin-Laura-Nieke. WIJ WENSEN U ALLEN EEN ZALIG KERSTFEEST EN EEN PRET! ÏGE JAARWISSELING. Kapelaan van Dijck is bereikbaar onder tel. 581575. Pastoor van Dommelen is bereikbaar onder tel. 077-4641115. Indien er parochianen zijn die de H. Communie graag thuis willen ontvangen dan graag even bericht. 0478-571637. 1 :W 4:' •V7< *r y 't it.: i i T; :K' V-,> *v>, c "V>. -•t; i .t- -i. V v - ij

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 1