-25- Basisschool 'De Stek' Wij zoeken mensen met onder/overgewicht Die serieus wiiien aankomen/afvallen Hieuwsgierig? Overtuig U zelf Maak vrijblijvend een persoonlijke afspraak Speelplaatscommissie Het projectplan schoolomgeving nadert het einde. De speelplaatscommissie is momenteel bezig met de voorbereiding voor de vervanging van de huidige windvangers. Daarnaast zijn in voorbereiding nieuwe rode afvalbakken, twee zitbankjes, de basketbalbaal en de verlichting op de speelplaats. De speelplaatscommissie wil graag dit schooljaar het volledige projectplan schoolomgeving verder uitvoeren en afsluiten. De ontwikkelingen rondom ICT ICT is de afkorting van Informatie Communicatie Technologie. Kortweg het gebeuren rondom de computers. Zoals al eerder gemeld is ons netwerk momenteel operationeel. Daarmee is nog niet gezegd dat alles naar behoren werkt. Een tegenvaller op dit moment is dat het computerprogramma Pluspunt, welke bij onze nieuwe rekenmethode hoort niet op ons Citrex netwerk draait. Hiervoor is bovenschools al het nodige overleg opgestart. Een goede ontwikkeling is het tweede computereüand, welke we in het wissellokaal hebben geplaatst voor de stand-alone computers. Dankzij de inzet van een van de ouders hebben we een mooie extra werkplek waar vier computers bij elkaar staan. Kies techniek In het kader van 'kies techniek' zijn we bezig met het samenstellen van techniekkisten, die we gaan gebruiken tijdens de lessen. Daarvoor hebben we nog verschillende materialen nodig. Deze week komt er een vertegenwoordiger uit het bedrijfsleven praten, welke (financiële) ondersteuning zij kunnen geven. Team basisschool 'De Stek' 0478 - 54 20 35 Marcel Voermans ii rfi i.i "I"1 la.nrvna.-^rs-JUrtuWMitlflOPWHMi ioiT^iiau'iiniMimi». mum «IHI.IM

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 25