Kerstboom versnippering L.V.B. Weekenddienst huisartsen Zaterdag 8 januari 2000 Op zaterdag 8 januari a.s. kunt u uw kerstboom inleveren op het dorpsplein. Zoals gebruikelijk is aan dit gebeuren een loterij verbonden, nf. voor elke boom een lot. Dus jeugd van Casten ray, hoe meer bomen jullie verzamelen, hoe meer kans op een leuke prijs. De uitslag van de loterij wordt te zijner tijd in "De Schans" en in "Pee! en Maas" bekend gemaakt. Aanvang van de inzameling is om 10.00 uur en duurt tot 10.45 uur. Met eventuele vragen kunt u terecht bij Herman Theeuwen, tel. 571812. Dorpsraad Castenray Het bestuur wenst u allen een voorspoedig nieuwjaar Voor de patiënten van R. Bruins, B. van Casteren-van Gils, R.E. Gabeler, K. Lucassen, H. Schraven, F. Schmeetz, M. van Tiel en J. Witgen: 1 jan. 2000: ör H. Schraven, Stationsweg 15a, tel. 581465 2 jan. 2000: dr R. Gabeler, Allegrostraat 43, tel. 582824 Voor de patiënten van A. Goenen, P. Corver, P. Henkes, R. Keijzer, L. tCeijzer-Bors, G. van Loon, E. de Muinck-KeizerM. van Straaten en J. de Vocht: 1 jan. 2000: dr R. Keizer, Litsenbergweg 20a,Ysselsteyn 541777 2 jan. 2000: dr G. van Loon, Pr. Hendrikstraat 26, tel. 588800 Voor spoedeisende gevallen kunt u in het weekeinde bij genoemde artsen terecht: 's morgens van 10.00 - 11.00 uur 1 s middags van 17.00 - 18.00 uur KNUTSELEN Woensdag 12 januari 2000 KNUTSELEN in De WIS. Aanvang: 20:00 uur. Meer info volgt. JAARVERGADERING De jaarvergadering wordt gehouden op 26 januari 2000. 19:30 uur HMis Bestuursverkiezingen: Aftredend zijn Gerda Vroemen en Annie Lensen. Herkiesbaar: Annie Lensen. Niet herkiesbaar: Gerda Vroemen. Eventuele bestuurskandidaten 2xkunnen zich opgeven bij een der bestuursleden. n—VL_.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1999 | | pagina 3