DoTOslbladl voor Castenray KERKBERICHTEN Vrijdag 31 December 19.30 uur: Overleden ouders Duijkers-VuJïings. Oudjaarsavond Jrd. Willem-Lamberdina en Martin us Friesen. Jan Rambags (namens de "Ouderenbond") Zondag 2 Jan. 11.00 uur H. Mis intentie Welzijn voor onze Parochie Jaardienst overleden ouders Seijkens-Collin. Pastoor te Boekhorst is bereikbaar onder tel. 531270. Misdienaars: Vrijdag 31 Dec. 19.30 uur: Marlou-Evelien-Astrid-Sjors, Zondag 2 Jan. 11.00 uur: Thijs-Manon-llse-Bram. WIJ WENSEN U ALLEN HET ALLERBESTE VOOR HET JAAR 2000" Uitnodiging millenniumbijeenkomst zondag 2 januari 2000 Redactie-adres: Caste.lost.raat 11 579070/Fax 579069 nr 52 Inleveren kopij vóór dinsdag 18.00 uur 30 december 1999 r ..■AU.VU/," Hierbij nodigt de Dorpsraad, mede namens Stichtingsbestuur "De Wis, Carnavalsvereniging en Sportstichting-Voetbalvereniging alle inwoners van Castenrav uit, om elkaar alle goeds toe te wensen aan het begin van de nieuwe eeuw. Deze, naar wij hopen gezellige bijeenkomst, vindt plaats op zondag 2 januari 2000 na de H. Mis, van 12.00 - 14.00 uur in De Wis en is gepland als een inloopuurtje met een hapje en een drankje. We hopen dat zoveel mogelijk inwoners, jong en oud, al dan niet'in verenigingsverband, aanwezig zullen zijn. Het bestuur van S.J.W.C. heeft een activiteit in petto voor de jeugd. Houd deze uurtjes dus vrij voor deze bijeenkomstI Dorpsraad Castenray v. i W •T.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1999 | | pagina 1