Aannemersbedrijf Zegers - Wismans B.V Zondag 2 Jan. We zijn uitgenodiigd voor de nieuwjaarsreceptie Bijeenkomst om 12.00 uur in "0e Wis". IAAT BU UW VERDRIET - 10 Voor al uw timmerwerk - kozijnen - trappen e.d. stucadoorwerk - metselwerk - tegelwerk - alle betonwerken - erfverharding en klinkerwerk vraag vrijblijvend inlichtingen Telefoon 077 - 3987514 Fax 077 - 3987619 Beekstraat 7 5961 EC Horst. ke3rafenis en crematie ondernemlns Venrayseweg 104 5961 /\J Horst fa tersstraat 25 5801 /Sï Venray telefoon 077 398 70 99 telefoon 0478 55 01 50 Wij zijn dag en nacht bereikbaar on der telefoonrir. 077 398 70 99 aanaBa 'AW*

Castenrays dorpsblad De Schans | 1999 | | pagina 10