Fanfare Dorpsklank Repetitie Extra repetitie Agenda Laatste repetitie door Rene Lebens - 26 Donderdag 25 maart repetitie aanvang 20:00 uur. Om 19:30 uur is er een extra repetitie voor diegenen die hier normaal ook altijd aanwezig zijn. Onderhoud instrumenten Donderdag 25 maart worden de instrumenten weer opgehaald voor het jaarlijks onderhoud door de firma Schellens. Wanneer je niet naar de repetitie kunt komen wordt je dringend verzocht het instrument op donderdag bij Geert Janssen af te geven (svp wel eventjes bellen telnr. 571243), zodat je instrument op donderdagavond toch mee gaat. Ook diegene die niet in het korps meespelen worden verzocht hun instrument in te leveren. Deze mededeling geldt niet voor diegene die een saxofoon bespelen, deze worden later een keer opgehaald. 25 maart onderhoud instrumenten 27 maart oud papier Op donderdag 25 maart zal naar alle waarschijnlijkheid Rene Lebens de laatste repetitie bij ons verzorgen. Rene heeft ruim vijf jaar als dirigent voor ons korps gestaan. Het was een periode die zeker niet de gemakkelijkste was. Toch heeft hij samen met het bestuur en de muzikanten alles gedaan om de club gezond te houden en niet verder weg te laten zakken in een neerwaartse spiraal. Voor deze inzet en motivatie willen wij hebben dan ook danken en hem verder veel succes toewensen in zijn verder muzikale carrière. Bij het ter perse gaan van dit artikel is het bestuur in onderhandeling met Rolf Pregean uit Linne. Wat ons betreft willen wij hem voor een proef periode van 3 maanden aanstellen. Roif moest zelf nog het een en ander regelen om op donderdagavond aanwezig te kunnen zijn. Uiteraard is het laatste woord aan hem om hier mee akkoord te gaan. Hopelijk kunnen we vanavond op de repetitie hier meer over vertellen.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1999 | | pagina 28