DORPSKALENDER 24 - dat de vrachtwagens uit de kern geweerd moeten word gemeente is uitvoerend orgaan, niet de dorpsraad. mDe 7. Ingekomen stukken en mededelingen. ♦Nieuwsbrief Leefbaarheid in de Peel. ♦Op dit moment is men aan de Castenrayseweg - richting Oirlo- bezig met het leggen van grastegels. ♦Op 21 maart a.s. zal I.V.N. een wandeling verzorgen door de Case!se Vennen. 8. Rondvraag. ♦Herman bedankt de dorpsraad voor de felicitaties bij de boerenbrui1 oft ♦Er dient een tekening gemaakt te maken alvorens de ballen- vanger bij het speelveld aan de pastoor Verheggenstraat geplaatst kan worden. ♦De nieuwe glasbak is geplaatst aan de pastoor Verheggenstraat. ♦Middels een prijsvraag zullen namen voor de straten in het uitbreidingsgebied worden gevraagd. ♦De enquete woningbouw zal dit jaar weer worden gehouden. ♦In de toekomst zal op nieuwsjaarsdag het restant van het vuurwerk op het dorpsplein worden opgeruimd. ♦Er zal een prullenbak worden geplaatst bij de boombank. 9. Sluiting. De voorzitter badankt iedereen voor haar/zijn inbreng en sluit de vergadering. 26 maart 27 maart 28 maart 29 maart 29 maart 31 maart 01 april 03 april 03 april 05 april 17 april 24 april 24 april 26 april april 01 mei 08 mei 15 mei 17 mei t/ 19 mei 22 mei 26 mei 28 mei 29 mei 31 mei basisschool; H. Vormsel voor de leerlingen de groepen 7 en 8 Jeugdwerk; infotheekavond 12 Tennisclub; openingstoernooi Tennisclub; start mix racketwisselen Dorpsraad; vergadering Tennisclub; start heren racketwisselen Tennisclub; start jeugd racketwisselen Jeugdwerk; paasspeurtocht t/m 6 juni; Tennisclub; dorpencompetitie Ruiterclub; kringwedstrijd Castenray J eugdwe r kzwemmen Gezinsviering Jeugdwerk; soosavond 12+ Dorpsraad; vergadering L.V.B.; excursie Jeugdwerk; film Jeugdwerk; bloemenactie Jeugdwerk; buitenspellen m 4 juni: Biljartclub; voorronden 7e Open Castenrayse biljartkampioeinschappen Ouderenbond; bustocht Jeugdwerk; handboogschieten 12+ Ouderenbond; Jan de Boer Elsloo Biljartclub; feestavond Jeugdwerk; kienen Dorpsraad; vergadering van

Castenrays dorpsblad De Schans | 1999 | | pagina 26