OUDERENBOND Mysterie weekend. Zoals jullie weten staat dit weekend al bijna te gebeuren, enwel 19 en 20 maart aanstaande. We willen om 18.15 uur vertrekken bij de. kerk. We hebben een klein schema gemaakt voor het halen en brengen van de deelnemers aan dit weekend. brengen, vertrek vanaf de kerk om 13.15 uur; Kim Dircks, Loes Heidens en Loes Duyckers. halen, om 13.30 uur: Cindy Geerets en Karlien Dinghs. Leidstersvergadering Op 30 maart aanstaande hebben we nog een extra leidstersvergadering, dit omdat we de vorige keer maar met een paar leidsters waren en eigenlijk niet hebben kunnen vergaderen. Kun je niet, en dat geldt ook voor eventuele volgende vergaderingen, meldt je dan ruim op tijd af bij Brigitte, tel: 571256. Voor 30 maart geldt, breng je agenda mee voor het invullen van de te fluiten wedstrijden, en breng f 5,-- mee voor in het kadopotje. Afmelden en aanmelden leden. Als er speelsters zijn die willen stoppen met korfballen, we hopen natuurlijk dat dit niet het geval is, dan kunnen zij zich schriftelijk afmelden bij Erik Jacobs, Campagnestraat 1. Dit moet gebeuren voor 21 maart. Als je wilt beginnen met korfballen, kun ie je opgeven bij een van de bestuursleden, Ria Geerets of Diny Peeters. Je mag natuurlijk ook altijd eerst een keer naar de trainingen of de wedstrijden komen kijken of het je bevalt. Excursie koxnkommerkas familie Classensr Roffert Dinsdag 16 maart a.s. om 10.00 uur v.m. zijn we van harte wel kom bij de familie Classens. Na een inleiding over het bedrijf, wordt er een rondleiding door de kassen gehouden. Wij stellen dit zeer op prijs en we rekenen op een grote deelname Opgeven voor deze excursie is niet nodigIi1 Bedevaart naar St. Jozef Smakt Op 17 maart a.s. kunnen we ons aansluiten bij de ouderen, afd. Oirlo en Oostrum om op bedevaart te gaan. Om 14.00 uur is de H. Mis, waarna er gelegenheid is tot koffie drinken in het Pelgrimshuis. Opgeven voor deelname tot maandag 15 maart bij Nel Cox, tel. 571589. Voor vervoer kunnen wij zorgen. 26 -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1999 | | pagina 26