voor Casfceinuray KERKBERICHTEN Zaterdag 13 Maart. 19.00 uur: Jaardienst Pierre Janssep. Gastkoor uit Almere Buiten. Jan Thieïen. Overleden ouders van Kuyck-Verrijdt en kinderen. Overleden ouders Philipsen-Jacobs. Deze dienst zal muzikaal worden opgeluisterd door het Andreas Jeugd en Tienerkoor" uit Almere Buiten. Dit i.v.m. het congres voor jeugd- en jongerenkoren georganiseerd door de Zangers van St. Frans" uit Venray. Hopelijk zullen velen van u, speciaal de jeugd, aanwezig zijn om naar dit koor te komen luisteren. Pastoor te Boekhorst is bereikbaar onder tel. 531270. Misdienaars: Karlien-Tim-Thijs-Evelien-Manon. Weekenddienst huisartsen Redactie-adres: Castelostraat 11 579070/Fax 579069 nr 10 Inleveren kopij vóór dinsdag 18.00 uur 11 maart 1999 Voor de patiënten van R. Bruins, B. van Casteren-van Gils, R.E. Gabeler, H. Schraven, F. Schmeetz, M. van Tiel en J. Witgen: zaterdag: dr B. v. Casteren, Langstraat 106, tel. 516270 zondag: dr Lucassen, Allegrostraat 43, tel. 582824 Voor de patiënten van A. Coenen, P. Corver, P. Henkes, R. Keijzer, L. Keijzer-Bors, G. van Loon, E. de Muinck- V Keizer, M. van Straaten en Jde Vocht: - dr R- Keijzer, Litsenbergweg 20a, Ysselsteyn, 541777 Voor spoedeisende gevallen kunt u in het weekeinde bij genoemde artsen terecht: 's morgens van 10.00 - 11.00 uur s middags van 17.00 - 18.00 uur i. Im mi m

Castenrays dorpsblad De Schans | 1999 | | pagina 1