Basisschool 'De Stek" ^der-ra<? Ouderraad Basisschool "De Stek" c' Aannemersbedrijf Zegers - Wismans B.V Voor al uw timmerwerk Beekstraat 7 5961 EC Horst. Telefoon 077 - 3987514 Fax 077 - 3987619 -17 - Kledinainzameiina Als eerder al werd aangegeven, neemt onze school 4 keer per jaar deel aan een kledinginzameling. De opbrengsten zijn enerzijds voor het Ronald McDonald Kinderfonds anderzijds voor de school. De eerste kledinginzameling is op 19 maart a.s. Dit houdt in dat u schoenen (per 2 aan elkaar geknoopt) en kleding in een dichte plastic zak op donderdag 18 maart van 16.00 - 17.00 uur en op vrijdag 13 maart tot 9.00 uur op school kunt inleveren. We zouden u willen vragen deze tijden aan te houden, daar de overlast voor de school anders te groot wordt. Natuurlijk mogen ook mensen die geen kinderen op onze school hebben, zoals opa's oma's, ooms en tantes, ook zakken inleveren. Des te meer men inlevert,'des te qroter is de opbrengst. Voetbaltoernooi Op woensdagmiddag 17 maart a.s. doen de meisjes (die zich opgegeven hebben) van de hoogste groepen mee aan het schoienvoetbaltoernooi in Venray. De vertrek- en speeltijden e.d. krijgen de kinderen nog mee naar huis. Aanmeldingen leerlingen oo het Voortgezet Onderwijs Op maandag en dinsdag 15 en 16 maart a.s. is er het aanmelden van nieuwe ieerlinqen op de scholen voor Voortgezet Onderwijs. Wilt u bij aanmelden het Onderwijskundig Rapport en de uitslag van de Cito-Eindtoets, uitgereikt tijdens de adviesgesprekken door de leerkrachten van groep 8, meenemen. Klussen oo school Als reeds eerder aangegeven is er op zaterdag 13 maart a.s. een klusmorgen op school en wel van 9.00 uur tot ±11.30 uur. De ouders van de volgende leerlingen zijn die morgen aan de beurt: Ilse Ciaessens, Inge Classens, Josje Dinghs, Roy Donders, Chris Janssen. Mandy Kemmelings, Lisanne Peeters, Mariou Saris, Marlijn Strijbos, Susan Swinkels Tot dan!

Castenrays dorpsblad De Schans | 1999 | | pagina 17