Het AOC in Horst - een M.B,O.-school met toekomstperspectief - De richting HANDEL EN DIENSTVERLENING biedt toekomst! Beroepen waarin afgestudeerden nu werken: OPEN DAG: Zaterdag 1 maart van 10.00 - 13.00 uur - 9 - Dienstverlenende bedrijven vragen naar afqestudeerde eerIIngen Het gaat om bedrijven die diensten en/of producten aanbieden op het gebied van: gewasbescherming, zaaizaad en pootgoed, plantenkwekerijen, boomkwekerijen, veevoeding, voorlichting, kwaliteitszorg, alsmedeexportbedrijven, importbedrijven, proeftuinen en veiling. De vraag van het bedrijfsleven naar afgestudeerden is groter dan hel AOC in Horst op dit moment kan afleveren! Het AOC biedt dus de mogelijkheden om een diploma te behalen dat toekomstperspectief biedt! Wij hebben opleidingen in: Zelfstandig Beroepsbeoefenaar: (Vakdiploma) ZB handel in piantenteeltprodukten Functionaris Middenkader: KF plantenteelt en handel KF veehouderij en handel Dit zijn opleidingen volgens internationale afspraken over het certificatensysteem. Voor afgestudeerde HAVO- en VWO-leerlinqen bestaat de mogelijkheid om in anderhalfjaar tijd een diploma kaderfunctionaris te behalen keurmeester veevoederdeskundige bedrijfsleider inkoper/verkoper administratief medewerker veilingmeester vertegenwoordiger kwaliteitscontroleur onderzoeker verzekeringsadviseur milieu-adviseur teeltbegeleider proefveldmedewerker technisch medewerker bedrijfshulp medewerker K.l. bedrijfsadviseur Daarnaast heeft het A.O.C. natuurlijk ook opleidingen voor de productiesectoren: veehouder agrahulp pluimveehouder akkerbouwer dierverzorger bedrijfleider tuinder gewasverzorger bedrijfsadviseur Als je het Middelbaar Agrarisch Onderwijs hebt afgesloten kun je ook verder studeren aan een Agrarische Hogeschool. De mogelijkheden die zich dan aandienen zijn: bedrijfsdeskundige DLV medewerker SEV docent agrarische vakken stafmedewerker standsorganisatie landbouwkundig journalist stafmedewerker veilingen.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1997 | | pagina 9