VROUW EN WERKWINKEL START MET EEN CURSUS BANEN EN BEROEPEN ORIËNTATIE SPECIAAL VOOR AGRARISCHE VROUWEN Deze cursus is opgezet voor agrarische vrouwen die financieel in een moeilijke positie verkeren of hierin dreigen te geraken en/of die willen herintreden op de arbeidsmarkt. De Algemene Banen en Beroepen Oriëntatie maakt deel uit van het project "vernieuwende economische activiteiten door agrarische vrouwen in het Peel-gebied". Deze cursus is opgezet voor agrarische vrouwen. In de cursus wordt gewerkt aan: Zelfconceptverheldering "Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?"; een oriëntatie op eigen interesses en wensen met betrekking tot werk, eigen kwaliteiten, opleidingsniveau en werkervaringen. Er is ook ruim aandacht voor de maatschappelijke positie van agrarische vrouwen. Horizonverruiming "Wat heeft de arbeidsmarkt mij te bieden?"; een oriëntatie op de hedendaagse, regionale arbeidsmarkt, met daarbij speciale aandacht voor tekortberoepen en scholingsmogelijkhe den in de eigen regio. Kiezen en stappen zetten "Wat ga ik doen en hoe pak ik het verder aan?"; een individueel stappenplan op basis van de voorafgaande twee blokken, met als doel deelname aan de arbeidsmarkt. Een sollicitatietraining is onderdeel van dit blok. Duur cursus: 20 bijeenkomsten van 3 uur Plaats: Baexem "Baexheimerhof" Data: Bij voldoende belangstelling, vanaf 4 maart, dinsdag en donderdag van 10.00 - 13.00 uur. Kosten: ƒ10, per bijeenkomst Voor meer informatie en of aanmelden kunt U zich wenden tot A. van Montfort, cursus leidster Vrouw en Werkwinkel Noord- en Midden-Limburg telefoon 077-3517636. In het project "vernieuwende economische activiteiten door agrarische vrouwen" wordt samengewerkt tussen de vakgroep agrarische vrouwen van het L.L.T.B. de Stichting Symbiose en de Stichting Vrouw en Werkwinkel Noord- en Midden-I.imburg. Geopend: 8 v/ Jeanne Stevens Hoofdstraat 44, 5808 AV Oirlo Tel. 0478 - 571709 Woensdag 13-17 uur, Vrijdag 8 - 17 uur Donderdag 9-17 uur, Zaterdag 8 - 12 uur

Castenrays dorpsblad De Schans | 1997 | | pagina 8