VAKGROEP AGRARISCHE VROUWEN l!ST^Ztht T T °ntWikkellngen 0P het P^«eLLd^v8;0r1JpSen1aZtir:rhea"e - 7 - Hierbij nodigen wij u uit voor een bijeenkomst over: Actuele zaken met betrekking tot agrarische verzekeringen Deze avond zal verzorgd worden door: Dhr G.Chrisitiaans Dhr W.Verwijlen, agrarisch inspecteur Jjnr i.v.d. Aar, levensverz.inspecteur Deze avond zal plaatsvinden op dinsdag 18 februari a.s. om 20.00 uur bij zaal Roelanzia te Ysselsteyn. Hopende op een goede opkomst, V.A.V. kring Venray Agenda L.L.T.B. kring Venray Opening Fresentatie L.L.T.B. Verzekeringen Noord door Dhr G.Christiaans Actuele zaken m.b.t. agragrische bedrijfsverzekëringen door Dhr. W.Verwijlen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen door Dhr.Verwijlen Algemene nabestaande wet door Dhr. F.v.d.Aar Oudedag voorziening door Dhr. F.v.d.Aar Rondvraag Sluiting CURSUS AANBOD Vernieuwde economische aktiviteiten door agrarische vrouwen in het Peelgebied 1997/1998. Doelstelling: versterj^r^Vv^ddeeeconomischePpositieVvanmheteagrari3cheabedriif ^Sfde °°k rusten voor eigen bedrijfsvoering of voor herintrfding oP de arbfidsmrkr^SatTt^and ri gerned sociaal en economisch versterkt wordt. oeiasmarKtopdat het landelijk Cursus 1 Algemene banen- en beroepenoriëntatie Cursus 2 Oriëntatie op levensloopbaanplanning Cursus 3 Het opzetten van een eigen tak ^^tJp^iLtjLT^fproleli^nSiL^in^331'6 aktiVite"e" ^kozen hebben en die nu Aktiviteiten Netwerkbijeenkansten Provinciale presentatie uw regio Overgedragen wSd^nSSTStoe1 r^^slïS^lmb^^ideTr^11 kunt een uttgebëeiHe-folder over de cursussen aanvragen bij: Maria v.Hoof tel. 077-4632407 Sjan Claessens tel. 0493-529262 J O O JAAR LIMBURGSE LANR- tt yi-40'hnc, 11 t I aa awaras sss.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1997 | | pagina 7