5 De koerswinst in veilige haven dankzij het AEX GarantFund. Rabobank Zevenrode Dakdekkersbedrij f ff J. 't JONG Laat bij uw verdriet onze zorg een troost zijn. 'Theo ZLrts V.OJ. Voor al uw dak-, zink-, loodwerkzaamheden Nusseleinstraat 26 Korst-Araerica Tel. 077-4641814 'Begrafenis- en Crematie-oniferneming Wij zijn dag en nachi bereikbaar - 6 - Wie in aandelen belegt, behaalt op langere termijn het hoogste rendement, maar moet af en toe ook een koersdaling incasseren. De Rabobank biedt het AEX GarantFund mrt 97/02 aan, dat we! uitzicht biedt op die fraaie winsten, maar waarbij het risico van een koersdaling tot een minimum beperkt is. Het AEX GarantFund is ontwikkeld door de Robeco Groep en heeft een looptijd van 5 jaar. Gedurende die periode profiteert u van de koersstijgingen van de AEXr de belangrijkste index van de Amsterdamse beurs. Maar nu komt hetzodra de AEX stijgt, wordt op van tevoren vastgestelde koersniveaus de koersstijging veilig gesteld. En ook al gaat hel daarna wat minder op de beurs, die winst kan u niet meer ontgaan. Bovendien betaalt u als particulier belegger, over uw winst geen inkomstenbelasting. Intekenen op het AEX GarantFund kan slechts tot en met 24 februari aanstaande. Het aantal participaties is gelimiteerd en de toekenning vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Informeer dus snel bij uw financieel adviseur van de Rabobank. Met de Rabobank sta je er niet alleen voor Patersstraat 25, 5801 AT Venray Telefoon 0478-589199 Venrayseweg 104, 5961 AJ Horst Telefoon 077-3987099 S&TOSft tic(xyjS&-*T"r- V'&*iEV4®T* ;'&*l iï.XMf<i. "ti&frJZ

Castenrays dorpsblad De Schans | 1997 | | pagina 6