JEUGDWERK Hallo allemaal Ja, ja we zijn er al weer bijna helemaal klaar voor. De drukte van de carnaval is weer voorbij dus wij storten ons weer op de zeskamp. Maar, voordat we dit gaan doen hebben we een vraagje aan alle deelnemers, coaches van de verschillende buurten. Zoals jullie wel gemerkt zullen hebben zijn ook rond de carnaval verschillende buurten actief geweest in van aller hande festiviteiten. De indeling van de buurten hiervan waren iets anders als de indeling die wij de afgelopen jaren hebben gehanteerd tijdens de zeskamp. De vraag is nu of er mensen zijn die er problemen mee hebben om ook de indeling van de buurten zoals die met de carnaval gehanteerd zijn te hanteren met de zeskamp Als er bezwaren zijn willen we dit graag horen voor 27 februari zodat we er tijdens onze eerste vergade ring een definitief besluit in kunnen nemen. De coaches zullen misschien nu met andere buurten te maken krijgen maar dit wordt allemaal door ons bekeken. Ter verduidelijking, de indeling zoals die dan zal worden: Lollebeekweg Past. VerheggenstrLeikeswei, Venrayseweg, Horsterweg t/m Hezen. Horsterweg vanaf Chinees tot Schoor. Roffert, Heesakker, Tunnelweg, Mathiasstr. Klein Oirlo, Casterirayseweg vanaf viaduct. Castelostr., Castenrayseweg tot aan viaduct, Campagnestr We gaan nog wel bekijken of het aantal deelnemers voor de zeskamp gelijk verdeeld is anders kan het zijn dat we alsnog kleine wijzigingen aanbrengen om toch zo'n eerlijk mogelijke strijd te kunnen voeren. Als er mensen met vragen, op- of aanmerkingen zijn kunnen deze terecht bij Karin Jacobs. Tel. 077-3988855 Tot ziens bij de zeskamp, De zeskampcommissie, Chris, Caro, Denny, Hanny, Karin. Hallo jongens en meisjes. Carnaval is voorbijWe kunnen weer beginnen met onze activi teiten. Zaterdag 1 maart a.s. willen we met jullie een bosspel gaan doen. Dit spel heet "boer en piloot". Dit alles is zeker de moeite waard, dus geef je snel op. Dit kun je doen bij Mario Stiphout, Horsterweg 84. tel. 571904 Ju kunt je opgeven t/m woensdag 26 februari a.s. Er zijn geen onkosten aan verbonden. Geef je zo snel mogelijk op en doe meei We beginnen om 20.00 uur en zijn om 22.00 uur terug. 25

Castenrays dorpsblad De Schans | 1997 | | pagina 25