DAMESKOOR 21 ♦Bestemmi ngsplan Wij als dorpsraad vinden het een mooi en leuk plan. Wij con stateren dat door de stankcirkels van enkele bedrijven in de toekomst nergens meer gebouwd zou mogen worden indien de regelgeving niet verandert. Het commentaar van de werkgroep op de rapporten is inmiddels met de gemeente besproken. Op de info-avond van 3 febr. wordt het bestemmingsplan gepre senteerd aan de inwoners van Castenray. Enquete wonen" De enquete zal in O maart van dit jaar worden herhaald _6Wandelroute "Castenrayse Vennen" We hebben bericht gekregen van Staatsbosbeheer dat de wandel route er gaat komen. Het blijft een natuurlijke wandelroute, dus onverhard en bij voorkeur kleinschalig. Het gebied heeft een hoge landschappelijke waarde en er is dus geen belang bij massale recreatie. Iedereen kan een naam bedenken voor deze wandelroute. Li ist verhuizers cqnieuwkomers Met hulp van het kerkbestuur zal onze lijst, worden aangevuld. 8Voorbereiding jaa r v er gade r ing en., bez oe k _B_ W.. -Het B W bezoek is gepland voor 17 juni a.s. en zal door Wim en Steph worden voorbereid. -Moeten we niet naar een andere opzet voor de jaarvergadering? *Er zijn 2 aanvragen binnengekomen om collecte's onder te brengen bij verenigingenWe besluiten verenigingen aan te schrijven met de vraag wie deze collecte wil adopteren. 10. Rondvraag. ♦Vrachtwagens die van Oirlo naar Horst willen draaien kunnen vanwege de vluchtheuvel de bocht nauwelijks nemen. -Wellicht lost dit probleem zich vanzelf op als de vracht wagens in Oirlo geweerd worden. ♦De struiken aan het begin van de Leikeswei worden beschadigd door fietsende kinderen. ♦Kan het waarschuwingslicht niet rood/groen zijn? -Dat bleek destijds financieel niet haalbaar. ♦In Gennep hebben fietsende kinderen speciale hesjes, is dat een idee voor hier? -Herman neemt het mee naar het dorpsradenover1 eg 1 1_.Slui ting. De voorzitter bedankt sluit de vergadering. een ieder voor zijn/haar inbreng en Donderdag 20 februari Vrijdag 21 februari: Zaterdag 22 februari: Donderdag 27 februari Vrijdag 28 februari Donderdag 5 maart 19.45 uur repetitie 19.00 uur H.Mis zingen (H. Vormsel) 19.00 uur H.Mis zingen 19.45 uur repetitie 14.00 uur Jubileummis zingen voor het Zilveren bruidspaar Kuypers-Verhagen 19.45 uur repetitie Y .4 9. Ingekomen stukken en mededeLingers

Castenrays dorpsblad De Schans | 1997 | | pagina 21