Rabobank Zevenrode mededelingen Symposium "Visie op agrarisch ondernemen". Rabobank Zevenrode - Milieu - Markt Voor alle agrarische relaties van de Rabobanken Meerlo/Wanssum, Venray/Ooslrum en Zevenrode wordt op donderdag 27 februari a.s. in de Schouwburg te Venray een Symposium gehouden. De avond begint om 19.45 uur Aan de hand van stellingen worden drie actuele onderwerpen aan de orde gesteld: Door middel van videobeelden, met opnamen van de volgende personen en hun bedrijven: - Noud Janssen. Pluimveehouder uit Meerlo - Dion Weijers, Rundveehouder uit Geysteren - Burgemeester Waals uit Venray - Chris Bartels van de Limburgse Milieufederatie - Toon Classens, Varkens- en Schapenhouder uit Veulen - Jac Geelen. Rundvee- en Varkenshouder uit Veulen - Jan Slangen, Rundveehouder en Kaasmaker uit Veulen - Martin Derikx, Rundvee- en Varkenshouder uit Heide - Jan Classens, Rundvee- en Varkenshouder uit Ysselsteyn en een krachtig forum bestaande uit - Mevr. R. Beckers, voorzitter van de Stichting Natuur en Milieu - Prof. van Dijck, hoogleraar aan de Landbouwuniversiteit Wageningen - Ir. Luteijn, voorzitter van de Cebeco-Handelsraad - Prof. van der Ploeg, hoogleraar Rurale Sociologie aan de Landbouwuniversiteit Wagen ingen wordt de agrarische ondernemer in staat gesteld om op deze avond mee te denken, mee te praten en uiteindelijk mee te stemmen. Alle agrarische relaties en hun partners alsook hun eventuele bed rij fsop volgers ontvingen hiervoor eert uitnodiging. Redenen voldoende om uw deelnamekaart op tijd in te sturen. - Innovatie

Castenrays dorpsblad De Schans | 1997 | | pagina 2