'+2y& ^$£t&ot Basisschool 'De Stek rm Jgocrchrutuft 1997 Als boerenbruidspaar willen wij iedereen van harte bedanken voor het hardst ikke gezellige bruiloftfeest. "De Straot"voor de geweldige samenwerkingDe buurt voor de mooie versiering, het gaf een fijn gevoel om er onderdoor en langs te mogen lopen.Onze boerenfami 1 iewaar we met veel plezier aan terugdenken. Prins Geert II en Vorst Caro en de carnavalsvereniging voor hun medewerking. En ons Straot organisatie cornrnite .kortom iedereen die er aan heeft meegewerkt om dit feest doen te slagen. Ook iedereen die op onze trouwerij en receptie zijn geweest van harte bedankt. Het was grandioos!!! Namens de hele boerenfami 11eBEDANKT Jan en Truus - 19 - H. Vormsel Vrijdag 21 februari a s. krijgen 31 leerlingen van de groepen 7 en 8 van onze basisschool tijdens de H Mis van 19.0G uur het H. Vormsel toegediend door onze bisschop Mgr Fr. Wiertz. Verdere informatie kunnen de ouders van de vormelingen vinden op de eerder meegekregen brief. Open dagen Voortgezet Onderwijs Op vrijdag 28 februari a.s. is er van 18 30 - 21.30 uur open huis op het AOC in Horst, afd Biologische School Horst. Op 8 maart a.s. is er Open Dag op het Dendron College in Horst Op 24 en 25 maart vindt dan de aanmelding plaats bij een school van het voortgezet onderwijs. Voor die tijd vinden adviesgesprekken plaats De leerkrachten nemen daarvoor contact op Schilderwerk afgerond Ook al moei er hier of daar nog wat opgehangen of opgeruimd worden, het grote werk is toch kiaar Het resultaat mag er wezen. Mede dankzij de hulp van veel ouders kon een en ander vloeiend verlopen en konden alle lessen gewoon doorgang vinden. Ook is er in basisgroep 1 een nieuw speelhuis te bewonderen De bedenkers en bouwers de heren Cremers. Duijkers, Bongers en Dircks hebben er iets prachtigs van gemaakt. Nadat diverse ouders het ook nog van een mooie kleur hebben voorzien, kunnen de kinderen er nu met volle teugen van genieten Indien u de pas geschilderde school of het nieuwe huisje wilt bekijken, bent u natuurlijk van harte welkom -v. 19 a

Castenrays dorpsblad De Schans | 1997 | | pagina 19