OUDERENBOND Bel (0478) 578101 P├ętersstraat 3a 5808 BC tel. 0478-578101 - 13 - Jaar en feestverqadering op woensdag 2.6 februari a.s.; aanvang 19.00 uur in de Wis Programma: 1. Opening door de voorzitter 2. Koffietafel, verzorgd door de dames van de L.V.B. 3. Jaarverslag 1996 4. Financieel verslag 1996 5. Bestuursverkiezing; voor dit punt uw aller aandacht!!! Drie leden uit het bestuur stellen zich, om diverse redenen niet meer herkiesbaar. Deze leden zijn: To Geerets-Classens Mien Vullings-v.d. Pasch en H. Wismans. Wij willen graag aanmeldingen voor ons bestuur, zodat dit na de jaarvergadering weer voltallig zal zijn. 6. Optreden van een artiest, die met zijn optreden u allen zeker zal vermaken. 7. Loterij; deze wordt u gratis aangeboden. Er zijn diverse mooie prijzen te verdienen. Wij hopen u allen te mogen begroeten op 26 februari a.s.; zeker ook onze jongere leden. Het bestuur voor Noord

Castenrays dorpsblad De Schans | 1997 | | pagina 13