Dorpsbiad voor Casteinuray KERKBERICHTEN REDAKTIONEEL Inleveren kopij vóór dinsdag 19.00 uur 2.0 februari 1997 Toediening II.Vormsel aan 31 kinderen uit onze parochie door Mgr. Fr. Wiertz. Leida Duijkers-V ullings. Thei Buddiger. Nella Classens-Janssen en Geert Classens. Martin Duijkers (namens de huurt) liandrie Versteegen. Johanna Baltusser.-Jacobs. Frans Weijs en zoon Hay. jrd. Antoon Dinghs en VVilhelmina Kemmelings. w oensdag zo teor. is.uuuur:! I.Mis, O.I.. Vrouw van Altijd Durende Bijstand (zij die offerden) V rijdag 28 febr. 14.01) uur: t.g.\. 25 jarig huwelijk Fam.Kuijpers-V'erhagen. Misdienaars:Zaterdag 22 febr. 19.00 uur; Peggy, Yvonne Claessens, Karlien,Elleke. Woensdag 26-2 18.00 uur: Sjekky, Tim G., Pim Ik, Yvonne C laessens. Kapelaan Bonman is bereikbaar onder tel. no. 511664. Zorggroep: Mevr. Kunen tel. 571454 bgg Mevr. Heidens tel. 571532. Vrijdag 21 febr. 19.00 uur: Zaterdag 22 febr.!9.00uur Binnenkort zullen weer de abonnementen geïnd worden; (f.15,- per jaar). Betalen kan per bank of giro (automatisch); zelf overmaken per bank of giro of contant in een envelop in de brievenbus op Castelostraat 11. Volgende week meer hierover. ii'H orlp/lon aii/Iocc WmnLlorc-P|iili»\iori e l i d\ i ui«i|- i i i rr\ir -r^nii*

Castenrays dorpsblad De Schans | 1997 | | pagina 1