- 28 - Zaaldiensf Trainen Junioren 03-01 trainen van rijden vertrek Programma 4 en .5 Januari 18.30-1S.30 uur Marianne Direks Lonneke Peeters 18.00 uur 04-01 04-01 Spaurakkers - aspiranten C2 aanvang nr: 9201 Odos Al - junioren A nr: 9137 Programma rer.rpanfen vertrek rijden leidster zaal aanvang vertrek rijden zaal 12.00 uur 10.30 uur Wilma Classens, Kim Direks Hanny Direks De Haamen, de Haamen, Beek 10.55 uur 10.15 uur Angela Cox, Esther Rambags Karien Cleven De Berkel Horst 08-01 Oranje Wit - recreanten KAARTAVOND aanvang vertrek rijden "NIEUWE LIND" Venrayseweg 109 Tel. 077-3981564 maat bïnïï. J" n6men' V3" ™aat 4 ttfee balle" en van' 21.30 uur 21.00 uur Mia Dinghs, Tiny Jacobs, Francien Seyckens KAARTAVOND.20 deC0mb0r orêaniseert S.V. Castenray veer een ouderwetse van ^welkom3"611116 k°r"al aUe senl°rlede" recreanten zijn Aanvang: 21.00 uur in Cafe Hesen. Er wordt getoept en er wordt amerikaans jokeren gespeeld. MET OF ZONDER KLUIT Sf SfuVSm ZtLHSJf

Castenrays dorpsblad De Schans | 1996 | | pagina 28