KERKBERICHTEN Km '-■HQ Redactie-adres: Castelostraat 12 571569 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur Nr. 48 21 december 1995 Zaterdag 23 dec.!9.00uur: Handrie Versteegen, Nella Classens-Janssen en Geert Classens. Leida Dinghs (namens de buurt) Hit dankbaarheid van een 99 jarige. Zondag 24 dcc. 21.00uur: Maandag 25 dec.lO.ÖOuur: Dinsdag 26 dec.lO.OOuur: Zaterdag 30dec.l9.00uur: KERSTMISVIERING Overleden ouders Maes-Baeten en zoon Martien. Marie en Sjang v 'luyck en overleden ouders van Kuyck-Verr at. Leonardus Geurts en Wilhelmina Linders. Overleden ouders Hermans-Louwers. Overleden Fam.Luykx-Maes. GEZINSVIERING (speciaal voor ouders met hun kinderen) 2E KERSTDAG. Jan Thielen. Handrie Versteegen. Overleden ouders Classens-Vissers. Overleden ouders Kunen-Hermans. Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Zondag 31 dec. 19.00uur: Maandag 1 jan.lO.OOuur: Woensdag 3 jan.9.00uur: H.Mis uit dankbaarheid voor het jaar 1995. Voor het welzijn van onze parochie in het jaar 1996. Overleden Fam.Gooren-Dinghs. Misdienaars: zaterdag zondag maandag dinsdag zaterdag zondag maandag 23 dec. 24 dec. 25 dec. 26 dec. 30 dec. 31 dec. 1 jan. 19.00uur: 21.00uur: lO.OOuur: lO.OOuur: 19.00uur: 19.00uur: lO.OOuur: Peggie en An net Wilma en Sandra. Sjekky en Peggie. Rianne en Marian. Wilma en Sandra. Rianne en Marian. Annet en Sjekky. WIJ WENSEN li ALLEN HELE MOOIE KERSTDAGEN EEN PRETTIGE JAARWISSELING EN EEN VOORSPOEDIG 1996. Het Kerkbestuur.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 1