OUDERENBOND KOOP KERSTBOMEN FANFARE DORPSKLANK CS i) -=-*C - 8 - KERSTVIERING VOOR ALLE OUDEREN UIT ONS DORP Op maandagmiddag 18 december a.s. om 14.00 uur kerstviering in ae wis. De gehele middag zal verzorgd worden door eigen inwo- "?r?; Het dameskoor met organist zal ons zeker de kerstsfeer dichterbij brengen en onze volksdansgroep zal dit gebeuren nog versterken door haar dansen te laten begeleiden door kerst liederen. Het geheel wordt verweven met schitterende gedich ten, gebracht door eigen leden. Tijdens de pauze zal de warme koffie met kerstbrood zeker niet ontbreken. Wij verwachten u allen voor deze viering; zeker de wat jonge ren, steun ons in onze akties voor ons ouderen. AMORIKAS C. Donders, Lollebeekweg 16 Castenray Vanavond, 14 dec Zondag, 17 dec., repetitie. Aanvang 20.00 uur kerstconcert in de Wis. Aanvang 16.00 uur m.m.v. - Dameskoor Castenray - Kerkelijk zangkoor - koper- en blokfluitensemble leerlingen basisschool - Fanfare Dorpsklank Muzikanten aanwezig zijn in de Wis uiterlijk 15.45 uur A11.entiena afloop mee opruimen groep 3 Donderdag 28 dec. "Jaarafsluiting" Zaterdag 30 december inzamelen oud papier. Voor «I uw dak-, zink- en locdwerkzaamheden 'ft JOMU GOUMANS b.v. v - OAKCÊXKRftSBEDRIJF Nuserlelnatraal 28 Horat-Amerloa Telefoon 04784-1614 Uitvaartverzorging Telefoon 0478 - 58 88 89 Dag en nacht bereikbaar Voor zowel verzekerden als particulieren Gespecialiseerd in opbaring thuis v •_Crr o*rtó&i ndcpAcdsn, a/dcen- uwtton.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 8