KERKSERICHTEN Zaterdag 16 dec,19.00uur: Overleden ouders Donders-IIoedemakers. Albert Druggen. Toon Classens. Leida Dinghs. Jaardienst Martinus Kuijpers. Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen Maandag 18 dec. 19 OOuur: Boeteviering. Woensdag 20 dec.9.OOuur: O.L. Vrouw van Altijd Durende Bijstand (zij die offerden) Misdienaars: zaterdag 19.OOuur: Marian en Rianne. REDACTIONEEL Redactie-adres: Castelostraat 11 571569 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur Nr. 47 14 december 1995 In de v/eek tussen Kerst en Nieuwjaar (donderdag 27 dec.) zal er géén Schans verschijnen. Alle belangrijke berichten, goede wensen, e.d. kunnen dus volgende week nog geplaatst worden, in de laatste Schans alweer van dit jaar. Advertentie-tarieven oer 1-1-96 Vanaf 1 jan. a.s. veranderen de advertentie-tarieven Hele pagina 3/4 pagina 1/2 pagina 1/4 pagina - 7,50 ifooir, fnwon®rs van Castenray blijven de tarieven ongewijzigd familieberichten en advertenties tot 1/4 pagina kosten f 5, f 30, - 22,50 - 15, - 7,50

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 1