LVB - 14 - Kerststukjes maker. 3 9 dec. Op dinsdagavond, 19 dec,, vanaf 19.30 uur willen we weer onze kerststukjes maken, die we nodig hebben op onze kerstavond. We moeten zelf een knipschaar en groen meebrengen. Voor de rest zorgt Lien Heidens. Degenen die mee willen helpen, kunnen zich opgeven bij Mariet Hendrix, tel. 571792. Tot dan in de Wis!! Kerstavond 20 dec. Op woensdag 20 dec. hebben we weer onze jaarlijkse kerstavond. We beginnen orn 20.00 uur in de Wis. We hebben gezorgd voor een sfeervolle avond. Het dameskoor verleent weer haar mede werking, alsmede enkele er gelen, enz. Tot slot worden de gemaakte kerststukjes verloot. We hopen op een gezellige bijeenkomst; de laatste in 1995. Kerstaktie Ook dit jaar komen we bij onze leden een bijdrage vragen t.b.v. de kerstaktie. Dit geld wordt gebruikt ter financiering van de fruitschalen voor de zieken en bejaarden vanaf 80 jaar uit Castenray. Als er iemand is, die wil helpen met collecte ren of bij iemand op bezoek wil gaan met een fruitschaal, laat dit dan weten bij Marlet Hendrix, tel. i792. Alvast bedankt.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 14