m Laat bij uw verdriet onze zorg een troost zijn. Theo Arts V.O.T. Vuurwerkjes op basisscholen. Wij zijn dag en nacht bereikbaar - 10 iegra/enis- en Crematie-onderneming Dit jaar zal er op de basisscholen met name groep 7/8, lessen gegeven worden d:e te maken zullen hebben met het gebruik van vuurwerk Al-'e scholen in het werkgebied van het HALT-bureau steunpunt Venray, wat bestaat uit de gemeenten Gennep, Grubbenvorst, Horst, Meerlo-Wanssum Mook en Middelaar, Sevenum en Venray, hebben een brief gekregen van het HALT-bureau waarin de vuurwerkkrant en SIRE voorlichtingsmateriaal aangeboder wordt. Naast het verstrekken van dit voodichtingsmateriaai zullen de scholen ook het aanbod krijgen om een lesbrief te ontvangen De doelstelling van de lesbrief is: -dat jongeren meer oog krijgen voor de veiligheidsaspekten van vuurwerk, -dat ze verschillende soorten vuurwerk leren orderscheiden met de bijbehorende risico's, -dat ze weten welks soorten letsel ze kunnen krijgen van vuurwerk, -dat ze zich een mening vormen over "stunten* met vuurwerk, -dat ze op een veilige manier leren omgaan me? vuurwerk. Verder gaat het HALT-bureau dit jaar ook zelf voorlichtingslessen geven op scholen, dit zal op verzoek van de scholen gebeuren, De mogelijkheid om voorlichtingslessen op scho'en te geven zullen beperkt worden door de korte periode waarin deze zullen plaatsvinden. De scholen zullen niet de enige plaats zijn waar het HALT-oureau zich zal laten gelden Op de diverse verkooppunten van legaal vuurwerk zullen posters hangen van HALT waarin gewezen zal worden op da regels en straffen bij het gebruik van illegaal) vuurwerk. Verder zullen er rode folders bij de verkooppunten liggen waarin richtlijnen staan m.b.t het veilig gebruik van vuurwerk Op deze manier gaat het HALT-bureau een positieve bijdrage leveren om het "lief en leed" bij de jaarwisseling zo goed mogelijk te laten verlopen. Wil je meer weten 9 Neem dan contact op met het HALT-bureau steunpunt Venray, marktstraat 8 a te Venray. Telefoonnummer 0478 - 514127. Patersstraat 25, 5801 AT Venray Telefoon 0478-589199 Venrayseweg 104, 5961 AJ Horst Telefoon 077-3987099

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 10