DORPSBLAD jaargang nr. 24 VOOR weekblad CASTENRAY 1995 Zaterdag 9 dec. 19.00 uur: Harrie Pingen. Jrd.overleden ouders Seijkens-Collin. Jrd.overleden ouders Gellings-Verhoeven en Willy Verhoeven. Jrd.Jacobus Wismans en Petronella Cleven. Jan I hielen. Jacob Emonts. Overleden ouders Vlaes-Baeten en zoon Martien. Woensdag 13 dec. 9.00uur: O.L.Vrouw van Altijd Durende Bijstand. (zij die offerden) Misdienaars: Peggie en Sjekky. Redactie-adres: Castelostraat 11 571569 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur Nr. 46 7 december 1995 Allen die mee hebben geholpen aan het welslagen van onze OLIEBOLLEN-AKTIE van zaterdag 25 november jl. willen wij bij deze Hartelijk danken voor hun medewerking LANDELIJKE RIJVEREN/GING EN PONYCLUB DE EENDRACHT CASTENRAY -DE SCHANS-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 1