CASTENRAY VOOR DORPSBLAD weekblad Nr. 45 30 november 1995 n KERKBERICHTEN Zaterdag 2 Dec.19.00 uur: Bernard Friesen. Overleden ouders Classens-Vissers. Overleden ouders Rambags-Smits en zoon Ger. Jaardienst Roel Smits. Marie en Sjang van Kuyck en overleden ouders van Kuyck-Ver rijdt. 7 Woensdag 6 dcc. 9.00uur: Overleden ouders Poels-Vissers en Sjaak van Ass. Misdienaars: zaterdag 19.00uur: Wilma en Sandra. St.Nicolaas heeft ook dit jaar weer een attentie voor de misdienaars meegebracht. Jullie kunnen dit afhalen op woensdagavond om 18.30uur in de sacristie van de kerk. DAMESKOOR Donderdag Donderdag Zaterdag Zondag Maandag Woensdag Zaterdag Zondag 30 november: 7 december 9 december: 17 december: J (De redactie van de Schans wenst u een fijne Sinterklaas^ Redactie-adres: Castelostraat 11 571569 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 18 december: 20 december: 23 december: 24 december: 19.45 uur repetitie 19.45 uur repetitie 19.00 uur H. Mis zingen 16.00 uur Kerstconcert Kerstmiddag ouderenbond 20.00 uur Kerstavond LVB 19.00 uur H. Mis zingen 21.00 uur H. Mis zingen -DE SCHANS- n

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 1