dorpsraad De Schans Nr.44 AITENTIELICHTEN HORSTERWKG CASTENRAY attentielichten die bov^n h! beter te beveiligen. Door zal afzonderlijk „orden aangegeven" ^ol^j^eTte^n^n De betekenis van de attentielichten attenf6te'maken"op tefoï d0el d* °Verige "««-bruiker» voetgangersoversteekplaatsen gevarendriehoek bij Voetgangers ^"verantwoord Vkun lovers teken ^Hiern^d all-eerst of tie doodde ver keer "brigadiers de nleUHe situa^ overse'pt RJwlf rs op de daarvoor bestemde tijden van de at ten tie licht en"3 "°rdt °V~ geb™ik verkeersbrigadierseXtra veiligheid gecreëerd voor kinderen en Automobilisten en andere weggebruikers h°e? Caste-^ -ximum- - 4 - IlIIIIipsiir ss';."LS'sri; i;y sskssjss aS^ïssr

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 4