LVB Cursus Politiek De afgelopen week was voor de LVB een week met diverse aktivi- teiten. Op de avond van de brunch op 15 november konden we diverse gerechten proeven, die we ook thuis makkelijk kunnen klaar maken. De creativiteitsmarkt op 18 november is echt geslaagd te noe men. Alle deelnemers hadden veel kopers en kijkers aan hun standje. De markt is zeer zeker voor herhaling vatbaar. Iedereen nog bedankt, zowel hobbyisten als bezoekers. Ook het bezoek aan Porkhof in Ysselsteyn op 21 november was zeer interessant en leerzaam. Met bedrijfskleding aan mochten we de slachterij bekijken. Daarna kregen we tijdens de koffie met vlaai een film te zien over het bedrijf. Na afloop konden we nog wat rondkijken in het Peelmuseum van vader Jan Houben. Een heel geslaagde middag! Inzameling kleding Afgelopen week werden wij benaderd door de direkteur van het asielzoekers-centrum in Stevenbeek. Zij hadden voor de bewo ners graag warme winterkledingSpeciaal ook jassen voor de jonge volwassen inwoners. De bewoners kopen deze kledingstuk ken in het winkeltje van hun zakgeld. Hebt u kleding over, breng die dan bij Mariet Hendrix, Lollebeekweg 60. Alvast bedankt. Op donderdag 23 november a.s. is er in Gemeenschapshuis Oostrum een inleiding door Burgemeester J. Waals met als thema: Kan de burger de zekerheid van een veilig bestaan verschaft worden? - veiligheid in het verkeer - inzetten van stadswachten - handhaving van de veiligheid in onze rechtstaat - de bijdrage van de burgers aan de openbare veiligheid. Aanvang 20.00 uur. VAV (vakgroep agrarische vrouwen) Na de succesvolle protestdemonstraties over het mestbeleid in alle gemeenten voor de agrarische bedrijven, wordt op VRIJDAG 1 december door het actiecomité "WIJ ZIJN HET ZAT" een demen ti stratie georganiseerd voor de agrarische VROUWEN. Deze demonstratie vindt plaats in Den Haag. HOUDT DEZE DAG ALVAST VRIJ! Nadere gegevens volgen n°9- Wij willen in de toekomst toch zeker niet in ons hemd blmven staan11 A.s. zaterdag 25 november OLIEBOLLEN-AKTIE RUITERCLUB ue öciiaxis Nr44 ox

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 31