SVC SENIOREN a a - 29 De Schans Nr44 /Aanvang 14 aas uui 15.30 4 O uui* van deze speurtocht zal van ongeveer 19.30 uur tot 20.30 uur zijn. Daarna is er weer een gezellig samen zijn waai bij soep en broodjes aangeboden zuncn woiuen. 1. v .in. ue neic organisatie van de speurtoclit willen we graag weten lioeveel personen ounce uoen. l^c leiders zullen dit liet komende weekend aan jullie vragen. Uiteraard zijn jullie panneis van Ook met spelend leden kunnen ineeuoen. Deze kunnen zich opgeven vooi j ueceniuei oij A.s. zaterdag 25 november OLIEBOLLEN-AKTIE RUITERCLUB p u' n o JU. VV .V_.. J VVillCJlllUlM 11 T C L/OU11UJ uuiiuag jlvj iujvcuiuci TV CUMllJUUag 11 I j VctMCHiaj i ni a z,z,/u eaMciud^ z. ea^iuua) j ^jjo eastern aj -t eaöiuuaj eaMcniöv v^a.Moiuaj' ua^iemaj' lVieiw>ClVJ 0.»3.iA. lO J iviei^eie vjeijaieicii 0 n - u aigciaM aigciaM r\an v aug i-f.^v/ uui /-van vang u.uu uui /-laiivaiig n.uu uui /-van vang i\j.\jkj uui j van iiciucn wcumiijuiciuci vouei; weu^uijuieiuei v°uuj uwnuag ueeeinuei Yvcuauijuuag i /A.//J V.aMCllld^ 1 v^adieinay z. A^A/T A,. A eaöiciiidj' j> v,aMciu ay n LV.l.O. o u r r> c /Aanvang I'-t-.-iv/ uui /Aanvang ii.uu uui li van v/pnuvcn VYGUMt JJUiClUCl 117 x 1 x-.! -11 x? A YV CUM1IJUiCiUCl ii r, j .11-i yy cuöu ijuieiuex Vouui ^ouu i Vuw l y wiy iaiiui, 4.j nuvcuiuci CaSiciuay O.O.O. lO aanvang uui jpcui tuuit. Op VTijudg 5 jaiiuaii Zal ci' ccü SpciiliOCiu gcOfgaiiïdcciu wOiücii üGOÏ ücZcinic pciSOiicil welke VOFig jaai" uc Spokciit Oei it gcüïgaliiscciu licubcii. uaiic wciNuiii. IV OM CU VUU1 UC//C ftpcuiiucill Aljn J A/u. IT'J,.!.. en. *- i --x I UllUitÖVVy^H 1 11 r?4.A .«1 X 11 a i ULi aiiim< T .1A.. x-_x1. 11 7 .1 .1 11 aaaa nx i 1 O -% A n ««x» .i A - A -x i 1 X A jL A O O O /1 O A A A1 A c^. 1 X 1 /r 1 iu - 1 lÉ&W'.x, A 1 A A A A - 1 1 f~\C\ A «N 1 1 XX A n tx «s «X 1 A A A Y T Y 1 .1 v i ii ,i x^. /oaain J ji J.... /oaa 1 WCUMI IJU1C1UC1 UU 1 J1«: 4'onni r~f .x -1 X A J X X «XX lx X A z, 11 7 x ,1 ,1 ,11 A. 1 A AO A Ax.a -A ACAA A--.A T*\ T O TA T O A jl/.i.o. r\ j O U.I.O. A J wJ5. V Lj lj A 1/1 A A A1 A AA - A«11 A A A .x .x 1 A A A /Aanvang iu.uu uui T Y x /A 1. x - x ii7 x .1 ,11 .i x.. /OAA 1 N /OA A 1 N /OA A 1 1 7 a4/.**-m« a m a r ...1 O O O 1 O O.x f. x .1.1 A /x-A x .^11 .S Tr ..LJ,_, ,..-X ,1_X f A AA T«1.«u~ f J cn i Ann U. jaivvju^ ici^/i^t//.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 29