n Rabobank Mededelingen Rabobank Zevenrode ONTHULLING NIEUWE NAAM - 27 - De Schans Nr.: 44 Het nieuwe speelterrein aan de CastelostraatCampagnestraat en Matthiasstraat krijgt een naam. Een aantal kinderen hebben hun best gedaan om een mooie naam te bedenken. Hierin zijn zij uitstekend geslaagd. Op zondagmiddag 26 november a.s. wordt de naam die is gekozen bekend gemaakt. De Dorpsraad heeft Sinterklaas bereid gevonden om de onthul- ling van de naam van het speelveldje op te nemen in zijn overvolle programma. Tijdens de feestelijke intocht van Sinterklaas in Castenray zal er gestopt worden bij het speelveldje. Sinterklaas zal dan de naam onthullen. Ook wordt de naam bekend gemaakt van de winnaar van de prijsvraag. De Dorpsraad vraagt iedereen die de onthulling wil mee maken en niet in de stoet mee loopt, om ongeveer 14.00 uur bij het nieuwe speelterrein aanwezig te zijn. Na de bekendmaking van de nieuwe naam trekt de stoet verder richting "de Wis" waar vanaf ongeveer 14.30 uur de feestelijke intocht van Sinterklaas voortgezet wordt. Begin januari beginnen we met de verbouwing van ons kantoor te Ysselsteyn, om uitvoering te geven aan het in de Algemene Jaarvergadering toegelichte huisvestingsplan en bedieningsconcept. Om deze plannen te kunnen uitvoeren zullen de diensten: bedrijvenad visering financiële advisering hypotheekadvisering en verzekeringsadvisering integreren in een tijdelijke huisvesting in het kantoor te Oirlo. Dit zal plaats vinden op donderdag en vrijdag, 23 en 24 november a.s. Medio 1996, na de verbouwing zal het kantoor te Ysselsteyn de locatie voor deze advies diensten worden. Al onze mensen en kantoren kunt u echter op de door u vertrouwde manier en onder dezelfde telefoonnummers blijven bereiken. Een gedeelte van ons kantoor te Merselo zal binenkort voor verhuur beschikbaar komen. Voor vragen of nadere informatie kunt u ons bellen onder nummer 53 03 00. -O O CStó

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 27