DORPSRAAD ♦Werkgroep enquete: De Schans Nr.: 44 2 van de 18 personen die verhuisd zijn, hadden aangegeven te willen verhuizen. ♦Werkgroep speelveld Castelostraat: Het veld nadert zijn voltooiing, de opening is op 26-11 met de intocht van Sinterklaas, de naam wordt middels een prijs vraag gevraagd. ♦Werkgroep "Leefbaarheid in de Peel": Het programma voor de thema-avond is rond; P.Arts vertoont de videofilm en mevr. R.Greweldinger komt als gaste. 6. Ingekomen stukken en mededelingen. ♦Er komt een instruktie voor de gebruikers van de knipper lichtinstallatie. ♦Omroep Venray belt maandelijks na de vergadering op om de vergadering door te spreken. ♦De vakature van de vice-voorzitter verschuift naar november. 7. Rondvraag. Herman heeft kontakt gehad met dhr Linders i.v.m. het versnip peren van kerstbomen. 8. Sluiting. De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering. Jeanne Stevens Hoofdstraat 44, 5808 AV Oirlo Tel. 0478 - 57709 Geopend: 24 Woensdag 13 -17 uur, Donderdag 9-17 uur, Vrijdag 8 - 17 uur Zaterdag 8 - 12 uur

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 24