DORPSBLAD CASTENRAY VOOR weekblad KERKBERICHTEN Zaterdag 25 Nov. 19.00uur: Jaardienst Herman Dinghs. Leo Willemssen. Nella Classens-Janssen en Geert Classens. Overleden ouders van Kuyck-Munsters. Overleden ouders Kunen-Hermans. Leida Dinghs. Leen Emonts. Toon Brouwers en overleden ouders Brouwers-Huisman. Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Marie en Sjang van Kuyck en overleden ouders van Kiiyck-Verrijdt. Woensdag 29 nov.9.00uur: I Iarrie Pingen. Gerard Dinghs en Hendrika Friesen. J rd. Overleden F amSteeghs-l ,itjens-Henckens. Misdienaars: zaterdag 19.GOuur:Marian en Peggy. DAMESKOOR l Redactie-adres: Castelostraat 11 571569 Nr. 44 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 23 november 1995 Donderdag 23 november: Zaterdag 25 november: Donderdag 30 november: Donderdag 7 december: Zaterdag 9 december: geen repetitie 19.00 uur H. Mis zingen 19.45 uur repetitie 19.45 uur repetitie 19.00 uur H. Mis zingen OLIEBOLLEN-AKTIE t.b.v. de ruiterclub zaterdag 25 november ab. w -DE SCHANS- ,4

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 1