De Schans - 14 - Nr.: 44 ZAALWACHTEN 03-12 van 13.00-15.20 uur Francien Seykens in de Wetteling Joan Willemsen 16-12 van 12.00-14.00 uur Tiny Jacobs in de Wetteling Kersin Maes 23-12 van 10.00-12.20 uur Lisette Luycks in de Wetteling Donna Rambags 06-01 van 13.30-14.45 uur Truus Cox in 't Haeren G-vorst Sindy Hesen 04-02 van 11.00-14.30 uur Diny Cox in de Wetteling Jessie Cox 10-02 van 14.30-16.45 uur Diny Classens in de Wetteling Winke Houwen 10-03 van 14.00-15.10 uur Mia Dinghs in de Wetteling Lonneke Kuypers Enkele richtlijnen voor de mensen die zaalwacht hebben: de spullen die je nodig hebt kun je afhalen bij Ria Geerets. zorg dat je minstens een half uur voor de tijd aanwezig bent. overleg even met de persoon waar je mee bent ingedeeld wie er zorgt voor vervoer en hoe laat je vertrekt. mocht je toch niet kunnen op de ingedeelde dag probeer dan te ruilen met iemand, en geef dit ook door aan degene met wie je bent ingedeeld. Depute Petersstraat 30 5808 BC Oirlo 0irl°- november 1995 Mevrouw/ Mijnheer Na ruim 40 jaar in LLTB verband werkzaam ie zijn geweest gaat Jan Rutten op 1 december gebruik maken van de vervroegde uittredingsregeling en afscheid nemen van SaWeCo en LLTB Verzekeringen Noord. Ter gelegenheid hiervan zal hem en zijn echtgenote een afscheidsreceptie worden aangeboden en wel op: Vrijdag 1 december a.s. van 19.30 21.00 uur in Zaal Rongen, Hoofdstraat 43 te Oirlo Het is ons een genoegen U bij dit afscheid onze nieuwe Sekretaris-Zaakvoerder Jan Janssen, welke per l december is benoemd, voor te stellen. Uw aanwezigheid u>ordt bijzonder op prijs gesteld, Namens Bestuur SaWeCo: P. Steeghs, Voorzitter CA.V. SaWeCob.a.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 14