CASTENRAY VOOR DORPSBLAD weekblad jaargang nr. 24 1 Nr. 43 16 november 1995 KERKBERICHTEN r Zaterdag 18 nov. 19.00uur: Jaardienst Antoon Rielofs. Jaardienst Piet Keijsers. Jacob Emonts. Jaardienst overleden ouders Maes-Baeten. Jrd.Leonard Heidens en Gertruda Driessen. Jan Thielen. Overleden leden Fanfare "Dorpsklank" Overleden Fam.Friesen-Driessen. DEZE DIENST ZAL MUZIKAAL WORDEN OPGELUISTERD DOOR ONZE KASfARE "DORPSKLANK" Woensdag 22 nov.JJ.OOuur: Overleden ouders en Fam.Classens-Janssen Midienaars: Rianne en Annet. DAMESKOOR 1 rs kweativiteitSMARKT zaterdag 18 november_auai Redactie-adres: Castelostraat 11 571569 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur Vriidaq 17 november Donderdag 23 november 7,eterdaa 25 november: Donderdag 30 november 14.00 uur Jubileummis zingen voor het Zilveren Paar v. Osch-Willemse. 's Avonds serenade brengen. Om 19.15 uur aanwezig zijn in zaal "Roelanzia te Ysselsteyn. in uniform) géén repetitie. 19.00 uur H. Mis zingen. 19.45 uur repetitie. "4 i 'i •X. •-»! -DE SCHANS-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 1