KERKBERICHTEN Zaterdag II nov. 19.00 uur: Martin us Kuijpers. Jrd.Overleden ouders Strijbos-Duijkers en voor Riek Strijbos-van Dommelen. Harrie Pingen. Leonardus Geurts en Wilhelmina Linders. Jaardienst Martinus Emonts. Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Woensdag I5nov.9.00uur: Herman Dinghs. Bernhard V ullings en Elisabet v.d.Broek. O.L.Vrouw van Altijd Durende Bijstand. Vrijdag 17 uov.l4.00uur: t.g.v. 25 jarig huwelijk Eam.van Osch-Willemse. Misdienaars:zaterdag 19.0öuur: Rianne en Annet. JEUGDWERK Redactie-adres: Castelostraat 11 571569 Inleveren c.opy voor dinsdag 19.00 uur Nr. 42 9 november 3 995 Propping Nog 2 nachtjes slapen en dan is het zover; onze super spannende DROPPING. Zorg allemaal voor een zaklamp en een pen. We verwachten jullie zaterdag a.s. (11 nov.) om 18.00 uur bij de kerk. Tussen 22.00 en 22.30 uur zijn we weer terug in Castenray. De kosten bedragen f 7,50 per persoon; deze kosten kun je bij de bus betalen. DANSEN 50+ bal DANSEN Maandag 13 november 50+ bal in De Wis. Aanvang 20.00 uur '1 a

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 1