KERKBERICHTEN Zaterdag 4 Nov.19.00 uur: Fam.Hermans-Louwers. Bernard Friesen. Overleden ouders Classens-Vissers. Overleden ouders Rambags-Smits en zoon Ger. Jan Thielen (namens de buurt.) Marie en Sjang van Kuyck en overleden ouders van Kuyck-Verrijdt. Zondag 5 Nov. 15.00 uur: ALLERZIELENDIENST en zegening van de graven op onze begraafplaats. Woensdag 8 Nov. 9.00 uur: Johannes Willems Jaardienst Peter Strijbos-Johanna Baltussen en Gerardus Baltussen. Misdienaars: zaterdag 19.00uur: Sjekky en Peggie zondag 15.00uur Wilma - Sandra -Marian. REDACTIONEEL PSZ t STEKSKE r Redactie-adres: Castelostraat 11 571569 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur Nr. 41 3 november 1995 Met ingang van deze week zal De Schans voortaan op donderdag bij u in de bus vallen, omdat ook de postabonnees de Schans op donderdag ontvangen. Verder verandert er voorlopig niets, dus tot dinsdag 19.00 uur kunt u berichten inleveren. In de week van 6 t/m 11 november komen de ouders van de peu ters de zakjes ophalen van de collecte van Jantje Beton. De opbrengst is voor de helft voor onze peuterspeelzaal. Bij voorbaat dank. Bestuur en leidsters

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 1