kerkberichten Zaterdag 28 okt. 19.00 uur: Wim Geerets. Overleden ouders Kuncn-Hermans. Overleden ouders Maes-Baeten en zoon Martien. Jaardienst overleden ouders Reijnders-Weijs. Jaardienst overleden ouders Volïenberg-Philipscn Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Overleden ouders Emonts-Geurts en kinderen. Handrie Versteegen. Leo Willemssen. Nclla Classens-Janssen en Geert Classens. Jan Thielen. Woensdag 1 Nov. 19.00 uur: Dienst van 9.00 uur komt te vervallen. ALLERHEILIGEN VIERING. Donderdag 2 nov. 9.00 uur ALLERZIELEN VIERING. Vrijdag 3 Nov. 14.00 uur: t.g.v. 40 jarig huwelijk Fam.Camps-Maessen. DE ALLERZIELENVIER1NG, MET AANSLUITEND ZEGENING GRAVEN OP ONS KERKHOF. ZAL ZIJN OP ZONDAG 5 NOVEMBER OM 15.QO UUR. Misdienaars: zaterdag 19.00uur: Wilma en Sandra. woensdag 1 nov. 19.00uur: Marian. Redactie-adres: Castelostraat 11 571569 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur Nr 40 27 oktober 1995 Wegens familie-omstandigheden 3 en 4 november gesloten 3*4

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 1