kerkberichten n DORPSRAAD CASTENRAY Redactie-adres: Castelostraat 11 tel.: 571569 Nr. 39 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 20 oktober 1995 Zaterdag 21 okt.!9.00uur Jaardienst Sjang van Kuyck. Toon Classens. Leida Dinghs. Jan Jakobs. Woensdag 25 okt. 9.00uur jrd. Peter Ewals en Carolina Rambags. Misdienaars: Marian en Annet. DE ALLERZIËLENVIERING, MET AANSLUITEND ZEGENING VAN PE GRAVEN OP ONS KERKHOF ZAL ZIJN OP 5 NOVEMBER OM 15.00 UUR. Binnenkort worden door de gemeente Venray aanpassingen aan de -<ciNvv Horsterweg doorgevoerd. De Dorpsraad Castenray is er in ge slaagd om 2owel de Provincie Limburg als de gemeente Venray te overtuigen dat een aantal aanpassingen noodzakelijk zijn. Om de veiligheid in de kom van Castenray te verbeteren is besloten tot de volgende maatregelen. 1. De kom-ingangen van Castenray worden sterker geaccentueerd door het aanbrengen van een verhoogde middengeleider, het aanbrengen van verhoogde zij-geleiders en het plaatsen van rood-wit geblokte borden. 2. Bij de kerk wordt een knipperlichtinstallatie aangebracht. Door het indrukken van een drukknop wordt de installatie in werking gesteld en gaan boven de rijbaan twee oranje lichten knipperen. Voetgangers kunnen op deze wijze veili ger de overzijde van de weg bereiken. In de week van 6 november zal gestart worden met bovengenoemde werkzaamheden. De Dorpsraad Castenray hoopt door deze maatregelen een bijdra ge te leveren aan een veiliger verkeerssituatie in de kom van Castenray.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 1