v.o.f. jan van leendert en zoon transport- en containerbedrijf handel In zand en grind grondwerken GOUMANS b.v. 3 5871 CA BROEKHUIZENVORST Ooyenseweg 14 Telefoon 04763-1275 Telefax 04763-2144 BTW nr. NL 00 6497 329 B 01 Bank: ING Bank Venray rek.nr. 68.85.61.004 Voor al uw dak-, zink- en loodwerkzaamheden Voor zowel verzekerden als particulieren DAKDEKKERSBEORIJF Uitvaartverzorging Telefoon 04780-888S9 Dag cn nacht bereikbaar Gespecialiseerd in opbaring thuis Nussnlelnstraat 28 Horat-America Telefoon 04764-1814 Noordsingcl 24 5801 GK. Vcnray 4 uw adres voor:

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 3