FAITH NO MORE Een kleine geheugenopfrissing leert ons dat in het eerste verslag vermeld werd dat we de eerste competitiewedstrijd standaard verliezen en daarna voor de volle winst gaan. Dit blijkt inmiddels een achterhaald feit. We hebben uit nog geen enkele wedstrijd de volle 2 punten kunnen halen. Zelfs de Merels stuurden ons na 70 minuten spelen met een mega-kater van het veld. En dat op een kale dinsdagavond. Onder het motto: "give it away now" hebben we ook dit keer de punten uit handen gegeven. Ons team was bijna op volle sterkte en speelde op enkele schoonheidsfoutjes na, een goeie wedstrijd. De inzet was soms net iets te laag, de korf daarentegen soms net iets te hoog. Op de scheids was vandaag niet veel aan te mer ken. Zc gaf ons tc kennen dat zo het misschien allemaal niet zo goed kon zien omdat de zon uit was. Op de verboden snijtechniek van de Merels na, deed ze het niet slecht. Dus als het niet aan de scheids of aan het veld, het weer of het bakkie lag, dan moest de oorzaak bij onszelf ge zocht worden!! Op aanraden van m'n collega-korfbalsters worden er niet teveel woorden vuil gemaakt aan deze wed strijd. De uitslag was 7-8 in ons nadelige nadeel. Doelpun ten kwamen tot stand met medewerking van het hele team. De genen die ze mochten benutten waren: Donna, met een multi- afstandschotJoan scoorde 2x volgens het boekje vanaf de stip, ondanks een kleine blessure. Jessie was weer sneaky en scoorde ook van afstand en Lucienne scoorde met een afstander, een doorloper en lx vanuit een vrije worp. Op geteld zijn dat er 7. Die andere 8 kwamen van de verkeerde kant, zodat de Merels na afloop konden zingen: "Jui, wi-j hebbe gewonne." Ondanks wederom een tegenslag in de geschiedenis van ons standaardteam, blijven we optimistisch. Een receptie aan het eind van het seizoen zal net iets te ver gezocht zijn, maar een verbetering in het spel verwachten we op z'n minst. De titel mag dus enigszins misplaatst genoemd worden. Volgende week rusten we uit van een h eel lang bakkie. De week daarna hijsen we de zeilen en gaan we erweer voor: Wittenhorst - SVC 1. xxx KROES xxx K A _P S__A L 0 N Jolanda Strübos Albicnstraat 45- te1 04780-1404 Leunen GESLOTEN 8.30- 17.30 UUR 8.00- 17.30 UUR 8.00 - 15.00 UUR OPENINGSTIJDEN: MAANDAG DINSDAG T/M DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG Cherèl

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 12