DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 24 weekblad 1995 Mr kerkberichten basisschool Redactie-adres: Castelostraat 11 tel.: 571569 Nr. 38 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 13 oktober 1995 Lei Heidens. Harrie Pingen. Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Jan Tbielen {namens de buurt) Overleden Fam.Friesen-Driessen. H.Mis uit Dankbaarheid. t.g.v. 25 jarig huwelijk Fam.Dinghs-van Deelen. Misdienaars: zaterdag 19.00uur:Marian en Sjekky. f. Zaterdag 14 oktl9.00uur; Woensdag 18 okt. 9.00uur; Vrijdag 20 okt IS.OOuur: Vrijwilligers gevraagd. Afgelopen zomer is het buiten-schilderwerk van het schoolge bouw uitgevoerd. De toegangspoort naar de speelplaats is daarbij niet geschilderd, omdat dit niet in het onderhoudspak- ket, zoals de overheid dat bekostigd, is opgenomen. Die zullen we dus zelf moeten schilderen. Gevraagd wordt nu of een of eventueel enkele personen bereid zijn om dit karwei uit te voeren. Zou u dat willen doen, neem dan even kontakt op met P. van Wegberg. Bij voorbaat dank. Herfstvakantie. Komende week is er geen school vanwege de herfstvakantie. Maandag 23 oktober begint de school weer. Even onthouden: 4Vv dinsdag 17 oktober School-bowlingtoernooi te Oostrum voor teams uit groep 6+7+8 vrijdag 20 oktober Schans nieten en bezorgen Aanvang 9.30 uur; kinderen groep 7+8. V AS.f v' r V' -DE SCHANS- f V 4 V f V- y - V

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 1