DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 24 weekblad 1995 kerkberichten DORPSRAAD CASTENRAY A Redactie-adres: Caste 1ostraat 30 tel.: 71822 Nr. 37 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 6 oktober 1995 Zaterdag 7 okt. 19.00 uur Woensdag 10 okt.9.00uur GEZINSVIERING WERELDMISSIEDAG Overleden ouders Classens-Vissers. Overleden ouders Rambags-Smits en zoon Ger. Jan Thielen. Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Jaardienst overleden ouders Gellings-Verhoeven en Willy Verhoeven. O.L.Vrouw van Altijd Durende Bijstand. (zij die offerden) Misdienaars:Peggie en Marian. Met ingang van 1 oktober 1995 zullen de redactionele werkzaam heden voor de Schans niet meer door Marcel en Marion Classens worden verzorgd. Een groot aantal jaren hebben zij, met veel succes, wekelijks de Schans geproduceerd. Voor hun geweldige inzet en betrokkenheid bij het maken van de Schans wil de Dorpsraad jullie, namens alle Castenrayse men sen, heel hartelijk danken. Met ingang van bovengenoemde datum, 1 oktober 1995, zal me vrouw Riky Saris-Donders de redactietaken op zich nemen. Haar adres is Castelostraat 11, tel 0478-571569. Mededelingen, berichten, advertenties etc. vanaf nu inleveren bij Riky Saris, Castelostraat 11. Wij wensen Riky veel succes toe bij haar nieuwe taak. TE KOOP KACHELHOUT M. Classens, Castelostr. 30 Castenray tel.: 71822 -DE SCHANS- -3

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 1