DORPSBLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 24 weekblad 1995 kerkberichten Laat uw verdriet onze zorg zijn TOUR BIKES Redactie-adres: Caste 1ostraat 30 tel.: 71822 Nr. 33 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 8 september 1995 Zaterdag 9 sept.l9.00uur: Wira Gee rets. Overleden ouders Strijbos-van de Beuken. Overleden ouders Classens-Vissers. Harrie Pingen. Jan Thielen (namens de buurt.) Jaardienst Thei Strijbos. Jaardienst Dora Willemsen-Martens. Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Woensdag 13 sept.9.00uur: Overleden oudes en Fam.Classens-Janssen. Jrd.Leonard Classesn-Gertruda Hendriks en Wilhelmina Voermans. Misdienaars: zaterdag 19.00 uur: Marian en Sjekky. Begrafenis- en Crematie-onderneming Patersstraat 25 5801 AT Venray Telefoon 04780-89199 Venrayseweg 104 5961 AJ Horst Telefoon 04709 - 87099 Wtj zfy'n dag en nacht bereikbaar NU VERKRIJGBAAR BIJ tweewieleü Fostbaan 14 5861 CT Wanssum fel. 04784-2166 8 t. .ivfifrq.. -DE SCHANS- Theo Arts HHE

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 1