dameskoor ouderenbond rl fN m tonee1club 1 v b 7 6 Do. 7 sept. repetitie om 19.45 uur. Za9 sept. H. Mis om 19.00 uur. Do. 14 sept.: repetitie om 19.45 uur. Volksdansen Dinsdag 5 september beginnen we weer met volksdansen, van 14.45 tot 15.45 uur. Heb ie zin om mee te doen, kom dan eens kijken. Het is gezellige ontspanning en we kunnen nieuwe leden gebruiken Dus dames en heren, jullie zijn van harte welkom. le repetitie Maandag 4 september is de le repetitie, "de Wis. Feestavond Zaterdag 9 september is de feestavond. Gymnastieken Woensdag beginnen we weer met gymnastiekenom 9.15 uur. V.A.V. cursus Vrouw en Management Ër zijn nog enkele plaatsen vrij voor deze cursus, waarvoor u uitgebreide informatie ontvangen hebt in het voorjaar via de LLTB. De cursus wordt gegeven door Anneke Piersma en Wim Salden en is op 8 dinsdagen van 9.30 - 16.30 uur. Men start op dinsdag 26 september. De onkosten zijn f. 500,00. De plaats is zaal "Roelanzia" te Ysselsteyn Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Ria Luijkx, tel.: 71613, voor 4 september. Aanvang 19.30 uur in 07 08 10 14 19 21 28 30 01 sept okt Repetit ie Zcmerfestijn Zomerfesti jn Repetitie Bestuursvergadering (Nelly Emonts) Repetitie Repetitie. Oud papier (LVroemen.Marianne DireksEJacobs Gemeentelijk muziektoernooi (Leunen).

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 16