n kerkberichten Laat uw verdriet onze zorg zijn lm Redactie-adres: Castelostraat 30 tel.: 71822 Nr. J** inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 25 augustus 1995 Zaterdag 26 aug. 19.00 uur: Overleden Fam.Seijkens-Collin en Ewals-van de Loo Jaardienst Mevr.Mennen-Muskens. Overleden ouders Kunen-Hermans. Jrd.Henricus v.d.Pasch en Petronella v.d.Homberg. Leen Emonts. Piet Keijsers. Handrie Versteegen. Jan Thielen. Jaardienst Mevr.Mennen-Muskens. Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Marie en Sjang van Kuyck en overleden ouders van Kuyck-Verrijdt. Nella Classens-Janssen en Geert Classens. Tiidens deze dienst bijzondere collecte voor de MIVA. Woensdag 30 aug.9.00 uur: O.L.V.van Altijd Durende Bijstand. (zij die offerden) Misdienaars:zaterdag 26 aug.:Sandra en Wilma. Begrafenis- en Crematie-onderneming Patersstraat 25 5801 AT Ven ray Telefoon 04780-89199 Venray-seweg 104 5961 AJ Horst Telefoon 04709 - 87099 W(j zyn dag en nacht bereikbaar mmammmmmmmmmimmmmmmÊÊmmm J. JONG Voor al uw dak-, zink- en toodwerkzaamheden DAKOEKKERSBEORIJF Nu38Plelnatraat 26 Hórat-Amerlca Telefoon 04794-1814 Theo Arts T*

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 1