DORPSBLAD jaargang nr. 24 VOOR weekblad CASTENRAY 1995 kerkberichten handboogschutters Redactie-adres: Castelostraat 30 tel.: 71822 Nr. 30 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 18 augustus 1995 Zaterdag 19 aug.19.00 uur: Overleden ouders van Kuyck-Munsters Jaardienst Harrie Pingen. Jrd.Jacobus Geurts-Petronella Pouwels en Christina Geurts. Woensdag 23 aug. 9.00 uur Jaardienst Petronelia Friesen. O.L.Vrouw van Altijd Durende Bijstand. Misdienaars:zaterdag 19.00uur:Peggie en Annet. VERHUISD Maandag 24 juli heeft pastor H. de Wit ofm als laatste fran ciscaan de Paterstraat vaarwel gezegd en is hij verhuisd naar de bovenwoning van de pastorie van de Vredeskerk. Wij wensen hem daar van harte een fijn verblijf toe in goede gezondheid! Zijn nieuwe adres is: Whistierstraat 1, 5801 VJ Venray. Zijn telefoonnummer blijft onveranderd: 82385. Vanuit zijn nieuwe woning zal hij zijn taken als vanouds blijven verrichten. Pastores St. Petrus Banden Venray. Kerkbestuur H. Matthias Castenray. Vergadering Dinsdag 22 augustus zal er een korte vergadering plaats vinden in Cafe Doelhuis De Batavieren. Aanvang 21.30 uur. Agenda punten zijn, Stemmen nieuw lid Bart Emonts, collecte koningin Wilhelmina fonds, handboog-competitie seizoen 95-96 samenstelling zestallen. Onderlinge competitie, Batavieren-tour nooi '95-'96. Training 22 aug tot 21.30 kan er gewoon geschoten worden. Tournooi R.K. Diana Venlo. Vrijdag 1 september nemen we deel aan 't tournooi van R.K. Diana te Venlo. Vertrek 18.45 uur. Schutters zorg er voor dat Ueje boog met de kermis-dagen thuis hebt, zodat jac deze niet hoeft te bewaren, want het is nog steeds u eigendom. Bogen 9 CASTENRAy -DE SCHANS-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 1