kerkberichten korfbal Redactie-adres: Caste 1ostraat 30 tel.: 71822 Nr. 29 Inleveren copy voor dinsdag 19.00 uur 11 augustus 1995 Zaterdag 12 aug.19.00 uur ;Jaardienst Wouter Philipsen. Overleden ouders Classens-Vissers. Overleden ouders Maes-Baeten en zoon Martien. Marie en Sjang van Kuyck en overleden ouders van Kuyck-Verrijdt Overleden ouders Janssen-Emonts en Kinderen. Jacob Emonts. Dinsdag 15 aug. 19.00 uur Viering "Maria Tenhemelopneming" Attentie aanvangstijd. Misdienaars:Zaterdag 12 aug.l9.00uur: Marian en Sjekky. De senioren 1 en 2 trainen 11 augustus samen en wel van 19.00 - 20.30 uur. Iedereen wordt op tijd verwacht in verband met besprekingen. Afmelden bij Wendy, tel.: 71781. De jeugd begint in de week van 15 augustus. Hieronder het t raining sschema. welpen pupi11 en aspirant2 aspirant1 senioren 2 senioren 1 recreanten donderdag 18.15 woensdag 18.30 vrijdag 18.00 maandag 18.30 vrijdag 19.00 vrijdag 19.30 woensdag 20.00 19 19 19 19 20 21 21 15 30 00 30 00 00 00 leidsters Marjo Joan/Lonneke Ange1ique/Donna Franka/Jessie Elly/Ria Wendy Brigitte/Maria De leidsters bij deze teams zijn onder voorbehoud, dus voorlopige indeling. een il i. ii i mmmmmm i i ii if ii

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 1